Kardinaal Eijk: ‘Geen noodzaak Tweede Pinksterdag te behouden’

Voor kardinaal Eijk is het geen probleem als de politiek Tweede Pinksterdag als vrije dag afschaft. Ook vindt hij het niet de taak van de kerk om op te komen voor asielzoekers. Daarnaast heeft hij kritiek op Bezield Verband. Dat zei hij vanmorgen in BNR Nieuwsradio.

Tweede Pinksterdag is officieel geen feestdag voor de kerk. Dat is alleen Pinksterzondag. De kerk kent eigenlijk geen Tweede Pinksterdag, zegt kardinaal Eijk. “In Rome moest ik gewoon op Tweede Pinksterdag naar de colleges. Het is voor katholieken geen absolute noodzaak de Tweede Pinksterdag te behouden,” aldus de aartsbisschop. Eijk: “Uiteindelijk gaan wij niet over de feestdagen die door de Nederlandse staat worden erkend. Maar goed, we zullen proberen onze stem te laten horen in het debat en proberen de christelijke feestdagen te behouden.”

Bed bad en brood-discussie

Ook bevroeg presentator Paul van Liempt de kardinaal over de afwezigheid van de katholieke kerk in de actuele debat over bootvluchtelingen. “Nou ja, het is wel zo dat de kerk in Europees verband hier aandacht voor hebben gevraagd en dit op de agenda hebben gezet.”

De aartsbisschop: “Wij dragen geen directe politieke verantwoordelijkheid, maar we hebben wel een sociale leer van de kerk met duidelijke uitgangspunten. Een van die uitgangspunten is dat de mens een unieke, onvervreemdbare waardigheid heeft en dat we voor de medemens moeten zorgdragen.”

De kardinaal neemt het echter niet concreet op voor vluchtelingen die in Nederland hun heil zoeken. Moet je bijvoorbeeld vluchtelingen ruimhartiger toelaten? “Daar ga ik niet over. Ik denk dat het belangrijk is dat andere landen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik denk dat het goed is dat kerken aandacht hebben voor asielzoekers. Op welke wijze ze opvangen is vers twee. Het aloude asielrecht waar sommigen nog een beroep op doen ligt toch heel anders in onze tijd.”

Andere onderwerpen waren kerksluiting en de leegloop van de kerk. Over dat laatste zegt Wim Eijk: “Wij hebben te maken met een hyper-individualistische cultuur. Iedereen is opgesloten in zichzelf. Het is ook een maatschappij waarin het niet alleen een recht is maar ook een plicht om jezelf te onderscheiden van anderen. Dat doen mensen in hun uiterlijk maar ook in het kiezen van eigen levensbeschouwing, eigen set van ethische waarden. Feitelijk laten mensen zich dan leiden door de wereld van de commercie en door de media. Het gaat om het gevoel individueel en autonoom te zijn.
Binnen zo’n cultuur is er heel weinig behoefte aan iets dat ons overstijgt als individu. Deze cultuur staat weinig open voor een religie die door een groep wordt gedeeld, die gemeenschappelijk is.”
Aartsbisschop Eijk: “De inhoud van de boodschap kunnen we nooit aanpassen. Dat hebben we ontvangen. De kerk heeft altijd in de eeuwen haar pastorale methoden aangepast. Dat zullen we ook moeten doen. De geschiedenis van de kerk is een slingerbeweging. In een andere cultuur hebben we meer kans.”

Bezield verband en Wissink

Eijk is fel op criticasters in zijn aartsbisdom. “Wissink en ook de organisatie Bezield Verband schetsen een verkeerd beeld van de wijze waarop ik opereer. Dat doen ze bewust en dat neem ik ze ook echt kwalijk. Het is zo dat de parochiebesturen besluit welke kerk gesloten wordt. Uiteraard is daar een machtiging voor nodig van de bisschop. En we hebben daarvoor een zorgvuldige procedure. Een daarvan zijn hoorzittingen. Dat gebeurt uitgebreid en we praten met de mensen die betrokken zijn bij de gemeenschap en niet met allerlei mensen daarom heen die vanuit welk perspectief ook zich daarmee bemoeien.”

Het gehele interview is terug te luisteren op de website van BNR.