Kardinaal Eijk: “Hertrouwen zonder nietigverklaring is overspel”

Kardinaal Eijk vindt dat mensen die hertrouwen aan “een vorm van gestructureerd en geïnstitutionaliseerd overspel” doen indien hun voorgaande huwelijk(en) niet door de kerk zijn nietig verklaard. Ook moeten toekomstige echtelieden de onontbindbaarheid van het huwelijk aanvaarden, anders kunnen ze niet voor de kerk trouwen.

Dat schrijft de aartsbisschop van Utrecht in een hoofdstuk van het boek ‘Elf kardinalen spreken over huwelijk en gezin: essays vanuit pastoraal perspectief’. In het boek, dat dinsdag uitkomt, schrijven de elf dat de bisschoppensynode geen ander beleid moet voeren als het gaat om gescheiden en hertrouwde katholieken.

Kardinaal Eijk schrijft in zijn bijdrage dat er “een gebrekkige kennis van het geloof of een gebrek aan geloof” bestaat onder echtparen vandaag. Ook vindt hij de catechese de afgelopen vijftig jaar ernstig verwaarloosd. Hij herinnert ons eraan dat Christus de kerk toevertrouwde “om de waarheid te verkondigen.”

Eijk: “”Het leergezag is altijd duidelijk geweest over de onontbindbaarheid van het huwelijk en over het absolute verbod op echtscheiding, gevolgd door een nieuw huwelijk.” Hij citeert paus Pius VII met de woorden dat een tweede huwelijk, “niet de naam huwelijk mag dragen, maar een overspelig verbond” is. Eijk herinnert ons eraan dat de “herhaalde uitspraken van het leergezag voorhouden dat een gescheiden en hertrouwd iemand niet kan worden toegelaten tot de communie. Het is een onveranderlijke leer.”

Praktisch stelt hij een grondige voorbereiding van toekomstige echtgenoten voor. Daarin moeten ze de onontbindbaarheid van het katholiek huwelijk aanvaarden. Als ze deze leer niet aanvaarden, zo schrijft de aartsbisschop, moet hen het sacrament van het huwelijk worden geweigerd.

In oktober vertegenwoordigt de aartsbisschop de Nederlandse bisschoppen tijdens de tweede bisschoppensynode over het huwelijk en gezin.