Kardinaal Eijk: ‘kloof tussen arm en rijk groeit’

Tijdens de jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering in Enschede heeft de Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk gesproken over snel toenemende kloof tussen arm en rijk.

Kardinaal Eijk over rijkdom en armoede

In de preek wees kardinaal Eijk op de actualiteit van de ‘sociale kwestie’ die in de tijd van Alphons Ariëns speelde. “Er is een snel toenemende kloof tussen arm en rijk. De hoger opgeleiden zorgen goed voor zichzelf en delen in de huidige groei van de economie. Maar niet iedereen deelt daarin.” aldus de kardinaal. Daarnaast sprak hij over de mensen die niet goed rond kunnen komen in onze maatschappij: “Wie geen werk heeft, krijgt tegenwoordig een lage uitkering waar men nauwelijks van rond kan komen, waardoor men gedwongen is schulden te maken. Er zijn mensen met een fulltime baan die ondanks dat te weinig verdienen om rond te komen. Veel gezinnen leven onder de armoedegrens.”

Alphons Ariëns

Kardinaal Eijk preekte tijdens de jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering in de St. Jacobuskerk in Enschede en verwees terug op het leven van Alphons Ariëns. Hij was een waakzame man die woekerde met zijn vele talenten, aldus kardinaal Eijk: intelligentie, organisatievermogen, als schrijver en als priester. En hij woekerde vooral met zijn grootste talent; zijn liefde voor God en zijn medemens.

Alphons Ariëns (1860-1928) kreeg bekendheid als drankbestrijder en voorvechter van de arbeidersrechten, vooral in de stad Enschede. Zijn zaligverklaringsproces startte in 1958. Deze gedachtenisviering is altijd op de derde zondag van november.