Kardinaal Eijk: leer verandert niet, nadruk op begeleiding

Paus Franciscus heeft de kroon gezet op een project van bezinning over huwelijk en gezinspastoraal, aldus kardinaal Wim Eijk vandaag tijdens de persconferentie waarbij de postsynodale exhortatie ‘Amoris laetitia’ van paus Franciscus vandaag in Nederland werd geïntroduceerd.

Eijk: “Het is een kerkelijk document met een opvallend existentieel karakter. Dat valt veel meer op dan in de andere publicaties van de paus. Hij verklaart de leer van de kerk, maar schenkt veel aandacht aan de moeilijkheden van mensen om deze leer na te volgen.”

Grote vraag was of het document belangrijke wijzigingen zou brengen in de kerkelijke leer. Zou het bijvoorbeeld mogelijk worden dat wie gescheiden is en een nieuwe relatie is aangegaan de communie ontvangt? Kardinaal Eijk benadrukte dat wie dit verwachtte, teleurgesteld zal zijn. De paus zegt nergens dat zijn de communie kunnen ontvangen, de huidige praxis blijft gehandhaafd.

De paus vraagt om de mensen voor wie het moeilijk is de kerkelijke leer te volgen met veel liefde en geduld te begeleiden. Ze moeten niet worden buitengesloten, maar geïntegreerd in het kerkelijk leven. Dat geldt ook voor homoseksuelen. Kardinaal Eijk wees erop dat het pauselijk document zich tot de hele wereld richt. In Afrika bijvoorbeeld, worden homoseksuelen vaak uitgestoten. Tegen dergelijke vormen van uitsluiting keert de paus zich expliciet in zijn schrijven.

De kardinaal raadt iedereen aan om Amoris laetitia te lezen en om het – zoals de paus aanbeveelt – zorgvuldig te doen: “Het kan jaren duren voordat de rijke inhoud van dit document in de harten van mensen is doorgedrongen”.

Een Engelse vertaling is inmiddels beschikbaar. Te zijner tijd zal ook een Nederlandse vertaling verschijnen.