Kardinaal Eijk in oktober naar gezinssynode

Kardinaal Eijk zal als voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie deelnemen aan de buitengewone synode over het gezin die van 5 tot 19 oktober in Rome wordt gehouden.

Tijdens deze synode buigen de deelnemers zich over de huwelijks- en gezinspastoraal onder meer aan de hand van de uitkomsten van zogenaamde ‘pausenquete’. In Nederland heeft Katholiek.nl deze vragenlijst via internet uitgezet en de uitkomsten aangeboden aan de Bisschoppenconferentie en de nuntius. Daaruit komt onder meer naar voren dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse katholieken geen enkele moeite heeft met het homohuwelijk, met ongehuwd samenwonenden of met het gebruik van anticonceptie.

De vragenlijsten zijn verschillend ingevuld. De ene Kerkprovincie koos ervoor de vragen via internet te laten invullen, de andere voor een gesloten beantwoorden. De Nederlandse kerkprovincie deed een besloten parochiële consultatie, waarbij vijf vragen werden weggelaten: twee vragen over homoseksualiteit en drie vragen over het gezinsleven in de kerk. Volgens de perswoordvoerder van de Nederlandse bisschoppen zijn deze feitelijke vragen door een beleidsmedewerker beantwoord. Er is niets over de uitkomsten van deze consultatieronde naar buiten gebracht.

Vanaf 16 januari is een groep specialisten in het Vaticaan bezig alle ingestuurde vragenlijsten te verwerken. In oktober is er dan de buitengewone bisschoppensynode, die een vervolg krijgt in een generale synode. Deze vindt plaats van 22 tot 25 september 2015 in het Amerikaanse Philadelphia als ‘World Meeting of Families 2015‘.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *