Kardinaal Maradiaga: coördinator van de curiehervorming

Tertio-redacteur Emmanuel Van Lierde sprak met aartsbisschop Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga van Tegucigalpa, Honderas. Deze kardinaal is ook voorzitter van Caritas Internationalis en coördinator van de kroonraad van negen kardinalen die paus Franciscus in het leven riep. ‘In mijn vrije tijd werk ik dus volop aan de hervorming van de Curie’, aldus de kardinaal.

Vooral op het gebied van de financiën zijn er belangrijke stappen gezet: ‘met het Secretariaat voor de Economie heeft het Vaticaan eindelijk een ministerie van Financiën. Het was wellicht de enige staat die dat niet had’. Op dit moment wordt gewerkt aan twee nieuwe congregaties: een voor leken, waarin de raden voor de familie en de leken worden samengebracht en een die alle instanties verenigt die zich met sociale vraagstukken bezighouden.

Het grootste deel van het interview gaat overigens over andere zaken: over de rol van de muziek in zijn leven en als middel om jongeren te bereiken. Maar niet door ‘het jargon van hun subcultuur na te apen’. Maradiaga wijst op het succes van de Lectio divina die sinds een jaar of tien in Latijns-Amerika miljoenen jongeren bereikt. Dat gebeurt per computer en waar die niet voorhanden zijn per smartphone.

Over het succes van de evangelische en pinkstergemeenten in Latijns-Amerika zegt hij: de mensen ervaren geen aanwezigheid van de kerk in hun nabijheid. Maradiaga geeft daarom prioriteit aan de priesteropleiding: in zijn diocees is het aantal priesters vertienvoudigd, zonder concessies aan de kwaliteit van de opleiding. ‘Die draait niet alleen om een degelijke filosofische, theologische en pastorale vorming. Je kunt verstandige koppen hebben die emotioneel een kind zijn. Die onrijpheid moeten we vermijden’, aldus de aartsbisschop die klinische psychologie en psychotherapie studeerde.

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)