‘Katholiek Geluid’ van start gegaan

Afgelopen zaterdag hebben meer dan 50 mensen de eerste vormingsdag van ‘Katholiek Geluid’ in Den Bosch gevolgd. Dat is een initiatief van Catholic Voices Nederland om katholieken op te leiden om in de media vragen over de rooms-katholieke kerk te kunnen beantwoorden. Met name hete hangijzers als condooms, euthanasie en de morele leer worden bij ‘Katholiek Geluid’ besproken.

Volgens ‘Katholiek Geluid’ is in een gesprek met naasten en collega’s het adagium: ‘win het hart, niet de discussie’. Dat hield voorzitter Marc Goris de deelnemers zaterdag voor. “Het gaat er niet om te winnen met de beste redenering en argumentatie, maar om je gesprekspartner te helpen om dichterbij Christus te komen.”

Deelnemers komen uit het hele land. Er waren meerdere jongeren en studenten en opmerkelijk veel neokatholieken en mensen die katholiek willen worden. Zij zochten input hoe zij met hun omgeving over hun geloof kunnen praten, maar niet zozeer met journalisten.

Op twee komende vormingsdagen worden medisch-ethische vraagstukken en vragen over seks en relaties behandeld. De dagen kennen een algemeen verdiepend deel en een praktijkdeel in kleine groepen.