‘Katholieke pers biedt democratisch surplus’

De Belgische Vereniging der Uitgevers van de Katholieke Periodieke Pers (Vukpp) gaat verder als Medianetwerk Plus. Volgens ondervoorzitter Toon Osaer is dit geen afschudden van ideologische veren, zo blijkt uit een interview met hem dat Tertio deze week publiceerde. De tijd van de verzuiling waarin de vereniging zestig jaar geleden ontstond is voorbij, maar ‘waardegedreven media’ dragen tegenwoordig bij aan de pluriformiteit van de samenleving. ‘Door het laten klinken van stemmen die in de seculiere media weinig of niet aan bod komen, dragen we ertoe bij dat de maatschappij geen eenheidsworst wordt die werkt volgens puur economische wetmatigheden’, aldus Osaer die tevens algemeen directeur is van Halewijn, de uitgever van Tertio.

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)