Katholieken geschokt door ‘Brussel’

Er stromen veel christelijke reacties binnen op de aanslagen in Brussel. Een overzicht.

Belgische bisschoppen

De bisschoppen van België zijn verbijsterd door de aanslagen in de nationale luchthaven van Zaventem en in het centrum van Brussel.

Nederlandse bisschoppen

De Nederlandse bisschoppen roepen op om mee te bidden voor de slachtoffers. Zij vragen om te bidden voor de doden, de gewonden, hun familie en vrienden, maar ook voor alle Belgen, die zich nu geconfronteerd zien met haat en geweld door terroristen.

In Nederland was hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, Jan Hendriks, de eerste bisschop die publiekelijk reageert. Op zijn blog Arsacal schrijft mgr. Hendriks: “Onze gebeden gaan uit naar de slachtoffers van deze afschuwelijke daad, naar de tientallen doden en gewonden, naar hun familie en al degenen die in grote angst hebben verkeerd of verkeren. In de kapel van het bisdom Haarlem-Amsterdam is tot hun intentie om 12.30 uur een heilige Mis opgedragen, waarin mgr. Jozef Punt en ik voor hen allen hebben gebeden.Het plegen van deze terroristische aanslagen op onschuldige burgers is absoluut te verwerpen; het opzettelijk doden van onschuldige mensen is door geen enkel doel te rechtvaardigen. We kunnen dan ook alleen onze afschuw uitspreken over wat in Brussel is gebeurd en hopen en bidden dat daders en potentiële daders tot inkeer komen en de goddeloosheid van hun daden zullen beseffen.”

Paus bidt

Paus Franciscus heeft zijn kardinaal-staatssecretaris Parolin een condoleance laten versturen aan aartsbisschop Jozef De Kesel van Mechelen-Brussel na de aanslagen.

“Na in kennis gesteld te zijn van de aanslagen in Brussel die vele personen hebben getroffen, vertrouwt Zijne Heiligheid Paus Franciscus de personen die hun leven hebben verloren toe aan de barmhartigheid van God en bidt hij voor hun nabestaanden. Hij betoont zijn diepste medeleven met de gewonden en hun families, alsmede met alle personen die hun bijdrage hebben geleverd aan de noodhulp. Hij heeft de Heer gevraagd hen te sterken en te troosten in deze beproeving. De Heilige Vader veroordeelt opnieuw het blinde geweld, dat zoveel leed veroorzaakt. Hij smeekt God om de gave van vrede en roept over de beproefde families en over de Belgen de weldaad van de goddelijke zegening.”

Franse bisschoppen

Bisschop George Pontier, voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie, heeft een open brief aan zijn Belgische collega’s gestuurd. Hij schrijft: “Het nieuws vanuit Brussel vandaag is alarmerend en verontrustend. We denken in de eerste plaats aan de slachtoffers en vragen God om Zijn grote genade voor hen. Wij veroordelen deze laffe aanslagen, en wij verzekeren u van ons gebed. Dat we, ondanks de moeilijkheden, bruggen blijven bouwen en ambachtslieden zijn van de dialoog.”

Italiaanse bisschoppen

Ook in Italië heerst verbijstering en verdriet. “In verdriet voor de slachtoffers en in solidariteit met de familieleden veroordelen wij deze aanvallen, die bijdragen tot verhoging op alle niveaus van een klimaat van onzekerheid en angst. Deze tragedie herinnert ons helaas eraan dat er geen veilige plekken, ver weg van fanatisme, meer zijn. Op zulke moeilijke momenten moeten we allemaal denken aan nieuwe wegen, in de eerste plaats aan sociale en culturele integratie,” schrijft de secretaris-generaal van de Italiaanse bisschoppenconferentie.

Spaanse bisschoppen

Namens de bisschoppen van de Spaanse bisschoppenconferentie, schrijft voorzitter Ricardo Blázquez Pérez: “Ik wil onze condoleances overbrengen, door gebeurtenissen die indruisen tegen de heilige schat van het menselijk leven. We vragen de Heer van het leven aan alle slachtoffers te denken en bidden voor troost en kracht voor hun gezinnen en ook voor de autoriteiten en instellingen die ook worden aangevallen. Zij hebben de missie om te beschermen en vrede en harmonie te verzekeren.”

Duitse bisschoppen

De voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, kardinaal Marx is “verdrietig en boos“. Mijn gedachten en gevoelens zijn in deze tijden bij de doden, bij de gewonden en bij hun familieleden. In deze Heilige Week zullen we vooral voor de slachtoffers van geweld en hun families te bidden.”

Aalmoezenier op Zaventem

“Deze situatie is heel uitzonderlijk. Iedereen is in shock”, zegt Michel Gaillard, een Brusselse priester die sinds 2006 verantwoordelijk is voor het luchthavenpastoraat op Kerknet. “Ieder jaar is er een oefening. Daarbij wordt geoefend op een rampscenario met een crash van een vliegtuig. Maar hierop is niemand voorbereid. Ook de politie, hulpdiensten en het personeel van de luchthaven verkeren in shock, gaat Gaillard verder. Het zijn mensen die zich volledig ten dienste stellen van anderen. Het is hun beroep om te helpen en ervoor te zorgen dat passagiers vlot kunnen reizen en dat daarbij alles vlot verloopt. Ook bij hen zouden er doden zijn en zijn er gewonden. Dit is zo oneerlijk. Waarom?”

 

The Passion

Politie, gemeente Amersfoort en producent van The Passion voeren overleg over de veiligheid na de aanslagen in Brussel. Dat meldt RTV Utrecht. Het jaarlijkse tv-spektakel rond Pasen wordt donderdagavond op en rond het Eemplein opgevoerd. Er zijn al veel veiligheidsmaatregelen van kracht.

Amersfoorters spreken hardop hun angst uit over een mogelijke aanslag bij The Passion. Op Facebook zeggen mensen niet meer naar het Eemplein te willen na ‘Brussel’.

Andere reacties

  • Mediapriester Roderick Vonhögen twittert: “Aanslag met explosies op de luchthaven van #zaventem. In gedachten en gebed bij de gewonden en bij hen die om het leven kwamen.”
  • Cultuurtheoloog en redactielid van Katholiek.nl Frank Bosman zegt tegen het Nederlands Dagblad: “Bizar dat we wennen aan zulke waanzinnige daden”.
  • Op Twitter zijn de hashtags #prayforbrussels, #PrayForBelgium en in mindere mate #bidvoorbrussel populair.
  • De internetkerk Mijnkerk.nl twittert “Duisternis kan geen duisternis verdrijven”.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *