Kerk en kunst verrijken elkaar

Muziek en kunst komen deze week aan bod in Tertio. Religieuze muziek bij monde van broeder Bruno uit de trappistenabdij Maria Toevlucht in Zundert. Hij studeerde aan het conservatorium, maar vond geen voldoening als uitvoerend musicus op het podium. “Er was te veel uiting, te weinig inning”.

Die ‘inning’ vond hij wel ik de abdij. “Religieuze muziek”, zegt hij “neemt een aanvang bij de lichamelijke zintuigen, om uit te komen bij de geestelijke.”

Maar toch kan ook seculiere kunst de kerk verrijken – en omgekeerd, aldus priester en kunstkenner Mark Delrue. Hij voert onder meer films van Andrei Tarkovski aan, maar ook meer voor de hand liggende voorbeelden als de muziek van Arvo Pärt. “In een nog recent verleden hebben we als kerk te exclusief geopteerd voor rationele verwoording van dogmatische definities en catechismustaal.”

De kunst kan de kerk een spiegel voorhouden en anderzijds kan de kerk “met haar christelijke boodschap en evangelische waardeschaal licht werpen op vastgeroeste aspecten van de geseculariseerde maatschappij”.

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)

Foto: Bij de laatste scène in zijn film Nostalghia verbeeldt Andrei Tarkovski de wanhopige poging van een man die de vernietiging van de wereld wil voorkomen. © RR