‘Kerk moet homo’s, maar ook armen, vrouwen en kinderen vergiffenis vragen.’

Tijdens zijn terugkeer van zijn bezoek aan Armenië heeft paus Franciscus zoals gebruikelijk een persconferentie gehouden aan boord van het vliegtuig. En eveneens zoals gebruikelijk deed hij daarin opmerkelijke uitspraken.

Naar aanleiding van de schietpartij in Orlando werd hem gevraagd of de christenen mede schuldig zijn aan homo-haat. Kardinaal Marx heeft enkele dagen geleden gezegd dat de rooms-katholieke Kerk vergiffenis moet vragen omdat ze homo’s heeft gemarginaliseerd.

De paus antwoordde dat de Kerk niet alleen homo’s, “maar ook armen, vrouwen die uitgebuit worden, kinderen die uitgebuit worden en moeten werken. De Kerk moet vergiffenis vragen omdat ze zo vele wapens heeft gezegend.”

Vervolgens corrigeerde hij zichzelf: hij bedoelde niet de Kerk, maar de christenen. “De Kerk is heilig, wij zijn zondaars”.

Ook beantwoordde de paus een vraag over een mogelijk onderzoek naar vrouwelijke diakens, dat nogal wat opschudding heeft veroorzaakt. De paus zou hierop hebben aangedrongen na een ontmoeting met vrouwelijke religieuzen.

Uit zijn antwoord bleek dat de paus goed op de hoogte was van de onderzoeken die al zijn gedaan. Het ergerde hem dat de suggestie werd gewekt dat de Kerk de deur openzette voor vrouwelijke diakens. Maar het ging hem erom dat de stem van de vrouwen ook in de Kerk wordt gehoord. Als aartsbisschop van Buenos Aires raadpleegde hij vrouwen en die stelden bepaalde zaken vaak in een ander licht dan zijn adviseurs. Zeer vruchtbaar, noemde de paus deze adviezen.

Hij verklaarde dat hij dergelijke ontmoetingen met vrouwen nog steeds belangrijk vindt, maar dat hij afwacht wat de nieuwe Dicasterie voor Leken, gezin en leven gaat doen, die hij onlangs oprichtte. Kennelijk verwacht hij dat dit nieuwe ‘ministerie’ de invloed van leken, en dus ook van vrouwen, op het bestuur van de Kerk zal vergroten.

De volledige Engelse vertaling van het interview is hier te vinden.

Foto: Pieter v Marion via Compfight cc