Kerk stelt vragen bij TTIP

Vrijhandel is een goede zaak, maar welke prijs willen we daarvoor betalen? 2,5 miljoen Europeanen vinden dat het nieuwe handels- en investeringsverdrag tussen de EU en de VS (TTIP) te ver gaat. Ze tekenden een petitie tegen het verdrag omdat het multinationale ondernemingen te veel macht zou geven. En ook zien de ondertekenaars gevaren in het afstemmen van wetgeving tussen de EU en de VS. In veel gevallen zal het erop neerkomen dat de regels in Europa worden versoepeld en dat bijvoorbeeld de bescherming van consumenten minder wordt.

Tertio zet deze week de kwestie helder uiteen en vraagt naar de mening van de Europese bisschoppen. De Commissie van bisschoppenconferenties in de EU (Comece) is bezig met het opstellen van een document over deze kwestie. Daarbij is het niet de bedoeling om aan politiek te doen, maar wel om vragen te stellen, aldus Jean Kockerols, hulpbisschop van Mechelen-Brussel en vice-voorzitter van Comece.

“De kerk heeft de taak op te komen voor de zwakkeren. Hoe zullen zij varen bij een dergelijke overeenkomst? Neem bijvoorbeeld de landbouw: zijn er voldoende garanties dat kleine boeren verder kunnen of bevoordeelt het TTIP enkel de grote landbouwproducenten?”

Volgens de bisschop raken deze kwesties de sociale leer van de kerk: “ze bouwt aan een meer rechtvaardige wereld, aan meer menswaardigheid, met meer aandacht voor het gemeenschappelijk welzijn. Dat ligt in de lijn van wat de paus aanhaalt in Laudato Si’.”

De kerk poneert geen vaste beweringen. “Het zijn uitnodigingen om na te denken waar we mee bezig zijn. Net daar ligt het profetische van de kerk: de discussie openbreken door vragen te stellen.”

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)

Foto: Inzameling van handtekeningen tegen TTIP in Duitsland. CC BY-SA 2.0 Mehr Demokratie