Kerkbalans: inkomsten parochies stabiel

Parochies houden hun inkomsten op peil. Dat is aanzienlijk beter dan de daling met 2 à 3 procent in voorgaande jaren. Dat meldt de Kerkprovincie.

De stabilisatie komt vooral door hogere inkomsten uit bezittingen en vermogen. De opbrengsten van de actie Kerkbalans daalden in 2014 echter met ruim 1,5 miljoen euro tot bijna € 53 miljoen. Dat is 2,8 procent minder.

Voorzitter van de interdiocesane commissie Geldwerving Hans Zuijdwijk is ‘niet ontevreden’ met dit resultaat. “Het is goed om te zien dat de inkomsten over de gehele linie zich hebben gestabiliseerd, al zouden we graag ook het resultaat van de actie Kerkbalans zien stabiliseren of zelfs zien groeien.”

De totale inkomsten van parochies bedragen in 2014 ruim € 158 miljoen. Deze inkomsten bestaan voor 61 procent uit inkomsten ‘levend geld’. Dit zijn bijdragen aan Kerkbalans, de opbrengst van collectes en vergoedingen voor kerkelijke diensten. De overige inkomsten, 39 procent, zijn afkomstig uit bezittingen en beleggingen.

De cijfers over 2015 zijn nog niet bekend. Dit jaar is de Kerkbalans-campagne anders opgezet met meer media-aandacht. Het moet op de langere termijn nog blijken of dit ook een positief effect zal hebben op de cijfers van de deelnemende kerken, aldus de Kerkprovincie.