Kerkelijke communicatie desnoods via soap

Zowel in Nederland als in Vlaanderen verdwijnen per 1 januari 2016 de kleine levensbeschouwelijke omroepen. Onder meer RKK en Braambos zijn dan niet meer via de publieke omroep te zien of te horen. In Tertio deze week een dossier over Levensbeschouwing in/en seculiere media.

Volgens communicatie-specialist Hans Geybels (KU Leuven), gewezen woordvoerder van kardinaal Danneels, moet de rooms-katholieke kerk niet bij de pakken neerzitten, maar onconventionele middelen aanwenden. Daarbij denkt hij zelfs aan aanwezigheid in soaps. De Belgische Federatie van Notarissen heeft geld uitgetrokken om een vakgenoot in zo’n populaire soap te laten optreden. “Waarom dan geen priester ‘sponsoren’? Aangezien alle actuele en hete maatschappelijke hangijzers in populaire fictiereeksen worden gethematiseerd, biedt een kerkelijk personage perspectieven voor positieve beeldvorming”, denkt Geybels.

Hoe dan ook moet de kerk zich bezinnen op haar communicatiebeleid. Traditioneel is dat ‘het zwakke broertje’ binnen de kerk. Het vernieuwde kerknet vindt hij overigens een goed voorbeeld van kerkelijke communicatie. Het wegvallen van Braambos vindt hij een ‘enorm verlies’. Wel zal de publieke omroep VRT in plaats daarvan meer aandacht aan levensbeschouwing moeten geven. Geybels heeft daar een hard hoofd in: de blik van de insider blijft volgens hem wezenlijk. “Daarom houd ik mijn hart vast voor het alternatieve aanbod, waarbij intellectuelen over de hoofden van katholieken, joden, protestanten, orthodoxen en vrijzinnigen dreigen te debatteren.”

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)