‘Kerken moeten religieus geknutsel corrigeren’

Sinds enkele maanden besteden we op katholiek.nl wekelijks aandacht aan een artikel uit het Vlaamse weekblad Tertio. Het zijn niet de artikelen die de meeste reacties opleveren op onze Facebook-pagina. Maar uit de reacties die we ontvangen blijkt dat veel Nederlanders het hoge niveau van het blad weten te waarderen. Dat wil niet zeggen dat het vol staat met theologische beschouwingen. Wekelijks worden bekende, maar vooral ook onbekende Vlamingen, geïnterviewd over hun persoonlijke overtuigingen en ervaringen.

Deze zomer wijdt Tertio onder de titel ‘Tweespraken’ een serie dubbelinterviews met echtparen, in de aanloop naar de gezinssynode komende oktober . “De tweespraken vertrekken bij de interessesfeer, de levensloop en de beroepsactiviteiten van de ondervraagden, maar ze peilen ook naar hun kijk op familie en gezin, op vreugde en verdriet, leven en dood, en de plaats van geloof in de maatschappij en in hun leven.” Deze week met de kerkmusicus Dirk Blockeel en ergotherapeute Marijke Deconinck, die in haar vrije tijd actief is in het gevangenispastoraat.

Een tweede kenmerk van Tertio is de internationale oriëntatie. De redactie richt graag de blik naar buiten. Deze week een interview met de Franse dogmaticus Benoît Bourgine, die doceert aan de franstalige Katholieke Universiteit van Leuven — in Wallonië dus.

Het gaat onder meer over de de onmisbare rol van godsdienst in de ‘hypermoderniteit’. Dat wil zeggen, in de huidige tijd waarin alles wat naar traditie of collectieve beleving ruikt, verdacht is. Maar dat leidt tot stuurloosheid en eenzaamheid, aldus Bourgine en tot zelf in elkaar geknutselde zingevingskaders. “Zo is ethische reflectie doorgaans louter nog bepaald door emoties of de teneur in onze media. Precies daar liggen de kansen voor de christelijke kerken. Hen wacht de taak bepaalde excessen van het vrijblijvende levensbeschouwelijke geknutsel te corrigeren”.

Wat niet betekent dat de mens dan maar kritiekloos moet onderwerpen aan religieus gezag. “Elke christen beschikt over de sensus fidelium. Wat de kerk aanbelangt, is derhalve een zaak van iedere gelovige. Net daarom zijn de consultatierondes voor de gezinssynodes op verzoek van paus Franciscus zo positief en conform het evangelie.”

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)

“Zonder religieus kompas raakt de mens vervreemd van zichzelf”.