Kernteam Follow Me enthousiast over uitkomst synode

Follow Me 2018 - Fotograaf: Danielle Raue

Het kernteam van Follow Me, een rooms-katholiek vormingsprogramma voor jongeren, reageert enthousiast op het nieuws dat: ‘De uitkomst van de synode is (…) vooral dat jongeren niet meer als object van evangelisatie en pastoraat worden gezien, maar als volwaardig lid en deel van de evangeliserende kerk.’ (Nederlands Dagblad 27 oktober 2018)

Woordvoerster Annemarie Wijns is lid geweest van de Nederlandse bisschoppelijke commissie voor jongerenwerk (het officium) en herkent dat vaak gesproken werd over het bereiken en vasthouden van jongeren. ‘Terwijl we eigenlijk nog een stap verder moeten gaan, en ons moeten afvragen hoe we jongeren kunnen toerusten om hun eigen plek in Kerk en maatschappij in te nemen. We zeggen vaak dat jongeren de kerk van morgen zijn, maar ze zijn de kerk van vandaag.’

Het Follow me programma is in Oostenrijk gestart op initiatief van kardinaal Schönborn, prominent lid van de nu afgesloten bisschoppensynode in Rome. In Nederland hebben in de afgelopen twee seizoenen 40 jongeren dit programma van acht hele weekenden intensieve vorming gevolgd. Ze waren op zaterdag 27 oktober 2018 voor een terugkomdag bijeen in Utrecht. Deelnemers vertelden onder meer dat ze vooraf wel gelovig waren, maar in het Follow me programma pas hadden geleerd om woorden te geven aan hun geloof.

Veel jongerenwerk wil zo laagdrempelig mogelijk zijn en heeft daarom de neiging zich aan te passen aan het denken van jongeren. Volgens Martijn Wijns, die ook medewerker is in het Follow me programma, zijn jongeren juist op zoek naar waarheid, echtheid en diepgang. Het Follow Me programma combineert de soms hoge eisen van het volgen van Jezus met een aantrekkelijke presentatie en een professionele aanpak.

Vanuit alle Nederlandse bisdommen hebben er al jongeren deelgenomen en in februari 2018 start deze vorming opnieuw. Dragende organisaties zijn de Katholieke Charismatische Vernieuwing, Centrum voor Parochiespiritualiteit, KISI – God’s Singing kids en Life Teen.

Foto: afsluiting van de tweede cyclus van Follow Me in Nederland, juli 2018. Fotograaf: Danielle Raue