Kerstboodschap Nederlandse bisschoppen: samen vluchtelingen herbergen

De Nederlandse bisschoppen publiceren vandaag een kerstboodschap waarin zij ingaan op de uitdaging die de komst van vluchtelingen meebrengt voor de Nederlandse samenleving. Ze roepen op tot een ‘herbergzame’ samenleving waarin mensen welkom zijn. “Wij pleiten voor een principiële én realistische houding: mensen in nood moeten worden geholpen en tegelijkertijd moet onze kostbare en kwetsbare vrijheid worden beschermd. Wij hebben als mens en christen de plicht om vluchtelingen, medemensen in nood, de helpende hand toe te steken.

Onder de rooms-katholieken in Nederland bestaat er verdeeldheid op de komst van de vluchtelingen. Naast de bereidheid tot hulp zien de bisschoppen ”angst en onzekerheid over de impact die deze groep op onze samenleving zal hebben. Er heerst economische en sociale onzekerheid, er is een vertrouwenscrisis in de relatie tussen burgers en de politiek. De toegang tot de arbeidsmarkt, huisvesting en tot sociale voorzieningen staat al onder druk. Mensen stellen vragen bij het draagvlak van onze solidariteit. Kunnen en willen al deze vluchtelingen zich wel inpassen in onze Westerse cultuur?”

Deze ‘begrijpelijke zorgen en onzekerheden’ vragen om een realistisch antwoord van de politiek, de kerken en maatschappelijke organisaties, vinden de bisschoppen die zich zorgen maken over de toon van het debat hieromtrent. “Slogans en generaliserende oordelen helpen ons niet verder. Intimidatie en geweld zijn onaanvaardbaar.”

Tot slot spreken de bisschoppen hun waardering uit voor iedereen die zich inzet voor vluchtelingen en pleiten zij voor een oplossing voor het vluchtelingenprobleem. Niet door het plaatsen van meer en hogere hekken: “De oplossing ligt in een gemeenschappelijke inzet – op de eerste plaats van internationale organisaties en westerse landen – voor een menswaardige en veilige wereld voor iedereen.”

Gisteren maakte de Nederlandse kerkprovincie bekend dat de collecte voor vluchtelingen, die op 20 september werd gehouden, € 75.000,- heeft opgebracht. De opbrengst wordt verdeeld tussen de Focolarebeweging die in de abdij Mariënkroon minderjarige vluchtelingen opvangt en de bisschop van Aleppo in Syrië voor voedselhulp in deze stad.

Afbeelding: ‘De vlucht naar Egypte’, Abel Grimmer (1565-1630) (Public domain via Wikimedia Commons)