Kersttoespraak paus tot curie: curiale antibiotica

In zijn jaarlijkse kerstboodschap aan de leden van de Curie sprak paus Franciscus dit jaar over ‘curiale antibiotica’. Tegelijkertijd stelde hij dat de hervormingen van de curie doorgaan. Hij sprak zijn dank uit aan alle ‘goede en eerlijke mannen en vrouwen in de Curie die werken met toewijding, devotie, trouw en professionalisme’. Uit gevallen van verzet, problemen en mislukkingen van de kant van individuen en dienaren kunnen lessen worden getrokken. Het zijn kansen voor groei en nooit voor ontmoediging, aldus de paus.

Hij gaf de leidinggevenden van de Curie een aantal zaken ter overweging rond het thema ‘barmhartigheid’:

 • Een missionaire en pastorale geest;
 • Bekwaamheid en scherpzinnigheid zodat ieder zijn taken goed kan vervullen
 • Spiritualiteit en menselijkheid. Spiritualiteit voedt al ons handelen, onze menselijkheid maakt ons anders dan machines en robots die niets voelen en nooit bewogen zijn;
 • Voorbeeldigheid en trouw: een voorbeeld zijn door schandalen te vermijden die zielen schaden en de geloofwaardigheid van ons getuigenis ondermijnen;
 • Redelijkheid en zachtmoedigheid. Dat voorkomt een overdreven mate van bureaucratie, programmering en planning;
 • Berokken niemand schade en wees vastberaden. De paus waarschuwde tegen de kwalijke gevolgen van impulsieve en haastige daden. Vastberadenheid houdt ook in: gehoorzaamheid aan God en oog hebben voor het zielenheil;
 • Naastenliefde en waarheid: zonder waarheid wordt naastenliefde een ‘destructieve ideologie van hulpvaardigheid’; zonder naastenliefde wordt waarheid blind legalisme;
 • Openheid en volwassenheid;
 • Respect en nederigheid;
 • Toewijding en opmerkzaamheid;
 • Onverschrokkenheid en alertheid;
 • Verantwoordelijkheid en ingetogenheid.

De paus sloot af met de wens dat barmhartigheid al onze stappen mag leiden, onze hervormingen en onze beslissingen verhelderen én met een gebed dat wordt toegeschreven aan bisschop Oscar Romero, die dit jaar zalig werd verklaard.