Kloosterjobs belicht

Monniken bidden en werken, maar wat voor werk doen zij? 21 kloosterjobs worden uit de doeken gedaan in ‘Uitgehoord‘: een bundel gefingeerde interviews die werd gepubliceerd in het tijdschrift De Kovel. Ze mogen dan gefingeerd zijn, ze geven elk een aspect van het werkelijke leven in het klooster.

Dat werk is daar een wezenlijk onderdeel van en geen noodzakelijk kwaad waar je liefst zo weinig aandacht aan besteedt. Auteur Dirk Hanssens bij de introductie van het boek, afgelopen donderdag in de Paulusabdij in Oosterhout: “De aandacht voor het godgewijde leven is niet compleet als niet het gewone werk aan de orde komt. De kloosterjobs zijn niet bijzonder, maar ze zijn harmonisch ingebed in het religieuze leven. De inhoud van de job geeft betekenis aan het godgewijde leven.”

“Wat kloosterlingen zeggen over hun job is geen cv, maar legt een stapsteen bloot in hun geestelijke zoektocht. Wie erin slaagt die vingerwijzing te begrijpen, wordt een beetje wijzer.”

Dirk Hanssens is monnik van de abdij Koningsberg in Leuven en hoofdredacteur van de Kovel. De illustraties van Davide Meindersma in het boek vertellen een eigen verhaal over de kloosterjobs.

Dirk Hanssens, Uitgehoord! 21 kloosterjobs uit de doeken gedaan Heerenveen: Royal Jongbloed 2015. 95 p. Isbn 978-90-8525-048-7. € 15,95.