KNR doet oproep voor nominaties Religieuzenprijs 2018

Komend jaar zal zal het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, opnieuw een Religieuzenprijs uitreiken. Dit jaar sluit het thema ‘Jongeren, hun geloof en hun roeping’ aan bij de oproep van paus Franciscus: “Jullie, de jongeren, zijn de toekomst. Ik vraag jullie te bouwen aan de toekomst, te werken aan een betere wereld. Het is een uitdaging. Ja, het is een uitdaging. Nemen jullie deze aan?” 

Oproep nominaties

De KNR wil jongeren bemoedigen die deze uitdaging daadwerkelijk hebben aangenomen. Ze zijn op zoek naar jongeren die zich vanuit hun roeping inzetten voor een betere wereld. Daarom roept men gelovigen en religieuzen op om jongeren die volgens hen aan de juiste criteria voldoen te nomineren. Wie zet zich volgens u in voor een betere wereld en een betere toekomst? De Religieuzenprijs bestaat uit een kunstwerk en een bedrag van 5000 euro.

Kent u initiatieven, projecten of personen die volgens u in aanmerking komen voor deze prijs, dan kunt ze nomineren door middel van het aanmeldformulier op de website van de KNR. Aanmelden kan tot 1 april 2018 en daarna zal de jury zich buigen over de nominaties, mede aan de hand van de criteria en richtlijnen. Hieruit komt een shortlist van genomineerden en op basis hiervan bepalen Hogere Oversten van de religieuze instituten uiteindelijk wie de winnaar van de Religieuzenprijs 2018 wordt.

De bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de prijs vindt plaats op 8 november 2018 in ‘s-Hertogenbosch.