Komende mei zaligverklaring ‘Limburgse’ zuster Clara Fey

Zuster Clara Fey

Op zaterdag 5 mei wordt in de Dom van Aken Zuster Clara Fey zaligverklaard. De in Aken geboren zuster was nauw verbonden met het Limburgse dorp Simpelveld en is stichteres van de congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus, die lange tijd haar moederhuis en generalaat in Simpelveld heeft gehad. De zaligverklaring wordt uitgesproken door kardinaal Angelo Amato s.d.b., de prefect van de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringen van het Vaticaan.

Zuster Clara Fey

Clara Fey werd op 11 april 1815 in Aken geboren. Ze trok zich het lot aan van kinderen die al op jonge leeftijd in de fabrieken moesten werken. Samen met enkele gelijkgestemden richtte zij zich op opvang van en onderwijs aan kinderen. Dit leidde in 1844 tot de oprichting van de congregatie van de Zusters van de Arme Kind Jezus. Vanwege de anti-kerkelijke Kulturkampf in Duitsland, moesten Clara Fey en haar zusters vluchten. In 1878 vestigden zij zich in het grensdorp Simpelveld. Daar overleed ze op 8 mei 1894. De zusters bleven in Simpelveld tot 2012, toen het generalaat terug verhuisde naar Aken. Toen werden ook de stoffelijke resten van Clara Fey bijgezet in de Dom in Aken. Tot die tijd lag zij in Simpelveld begraven.

Proces tot zaligverklaring

Het proces tot zaligverklaring is grotendeels in het bisdom Roermond gevoerd. In 2012 werd het overgedragen aan het bisdom Aken. Bij het uitspreken van de zaligverklaring op 5 mei wordt het bisdom Roermond vertegenwoordigd door diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers, die op dit moment de bestuurder van het bisdom is, hulpbisschop Mgr. Everard de Jong en emeritus-bisschop Frans Wiertz. De zaligverklaring vindt plaats in de Dom in Aken. Na de zaligverklaring is er op 5 mei tussen 14.00 uur en 17.00 uur gelegenheid om in de Dom de relikwieën van de zalige Clara Fey te vereren.

Feest in Limburg

Op dinsdag 8 mei – de sterfdag en toekomstige feestdag van Clara Fey – wordt een dankviering gehouden in Simpelveld. Na de mis in de parochiekerk van Simpelveld is er een ontvangst in de tuin van Huize Loreto, het voormalige klooster van de zusters. Verder is er in Simpelveld het hele jaar door een programma met elke maand activiteiten rond Clara Fey. Zo is er op zaterdag 7 april in Aken een wandeling vanuit Simpelveld in de voetsporen van Clara Fey en wordt op vrijdag 13 april in de parochiekerk in Simpelveld het event ‘Ontmoet Clara in Simpelveld’ gehouden: een multimediapresentatie over het leven van Clara Fey. Op de zondagen 27 mei en 3 juni loopt een aantal zusters en vrijwilligers mee in de Heiligdomsvaart, die dan in Maastricht wordt gehouden.

Naast de festiviteiten worden er nog een aantal evenementen georganiseerd, zoals het tweetalig symposium ‘Clara Fey in historisch perspectief’ op zaterdag 9 juni, een musical op zondag 17 juni en lezingen op verschillende plaatsen in het bisdom Roermond.

 

 

 

Bron: Bisdom Roermond