Konferentie Nederlandse Religieuzen investeert niet meer in fossiele brandstoffen

Zonsondergang fossiele brandstof

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) investeert niet langer in kolen, olie of gas, met het oog op een leefbare wereld. De KNR, een overkoepelende organisatie van 188  religieuze organisaties, heeft €200,000 aan obligaties in Shell verkocht. Daarnaast koopt de organisatie geen nieuwe beleggingen in fossiele brandstoffen, investeert ze een deel van het geld dat vrijkomt in duurzame energie en roept ze al haar leden en de Nederlandse bisdommen op hetzelfde te doen.

De KNR maakte dit bekend bij de presentatie van de handreiking Geloofwaardig Beleggen. Dit boekje biedt kerken en kloostergemeenschappen handreikingen om hun beleggingsbeleid duurzamer te maken.

Abt Denis Hendrickx, penningmeester van de KNR, vertelt: “Wereldwijd hebben religieuze instellingen circa tien procent van het belegd vermogen onder beheer. Het is zaak dat geld zodanig in te zetten dat het ten goede komt aan hun maatschappelijke doelen. Paus Franciscus heeft een aantal jaren geleden al een oproep gedaan om beter te zorgen voor onze aarde, ons gemeenschappelijk huis. Als religieuzen nemen we die oproep serieus. De KNR heeft besloten, in navolging van vele bisdommen, religieuze orden en congregaties wereldwijd, te gaan divesteren uit fossiele brandstoffen. De uitkomst van de top in Katowice laat wel zien dat het echt nodig is om maatregelen te nemen, ook hier in het Westen. We moeten kiezen niet alleen voor een zo hoog mogelijk rendement maar ook voor een rechtvaardigere verdeling van de lasten. We hopen dat we met ons besluit te divesteren ook anderen inspireren hierover na te gaan denken.”

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=vZCYS-JvxdU[/embedyt]

De winning van kolen, olie en gas ontwricht het klimaat en daarmee het leven op aarde. Klimaatverandering en de vervuiling van onze leefomgeving hebben nu al een desastreuze impact op het leven van velen, met name de meest kwetsbare volken en gemeenschappen. De komende jaren zijn bepalend om de doelen van het Parijs akkoord – maximaal 2 graden wereldwijde temperatuurstijging en een streven naar 1.5 graad – binnen bereik te houden. Om dit enorm ambitieuze doel te halen, en onze planeet leefbaar te houden, is het essentieel dat we alle fossiele brandstoffen in de grond laten.

Liset Meddens, directeur van Fossielvrij NL, is blij met het besluit van de KNR: “Sinds het begin van de fossielvrij campagne in 2012 is er wereldwijd 6 biljoen dollar aan fondsen uit de fossiele industrie gehaald. Het is geweldig dat de KNR nu ook deze stap heeft genomen. We hopen dat andere religieuze organisaties hun goede voorbeeld volgen.”