Koppeling gemeentelijke basisadministratie en kerken blijft

Volgens het nieuwe regeerakkoord kunnen kerken die aangesloten zijn bij SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) blijven rekenen op gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Dit betekent dat bij overlijden of verhuizen van kerkleden, dit via een slim systeem wordt doorgegeven aan de lokale kerken.

Christelijke invloed besluit gemeentelijke basisadministratie?

De deelname in de coalitie van de christelijke partijen CDA en Christen Unie lijkt invloed te hebben op een eerder besluit van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken). Vorig jaar besloot de minister op verzoek van VVD, PvdA en D66 een einde te maken aan de koppeling van de basisadministratie en de kerken. In het nieuwe regeringsakkoord is nu afgesproken dat kerken gegevens kunnen blijven ontvangen. In de toekomst zal dit mogelijk via mijnoverheid.nl gaan, waarin burgers dan zelf hun gegevens kunnen bijhouden en tot die tijd blijft alles nog bij het oude.

Secretaris Danielle Woestenberg van het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) is blij met deze uitkomst. Zij is namens het CIO in gesprek gebleven met de overheid over dit onderwerp. Toen er vanuit de overheid een internetconsultatie werd gehouden, reageerden er meer dan 17.000 mensen, voornamelijk om te laten weten dat ze de koppeling tussen de gemeentelijke basisadministratie en de kerken wilden behouden. Het betreft het hoogste aantal reacties op een internetconsultatie van de overheid ooit.

Steun in de rug

‘Dit geeft de kerken perspectief, zo houden we zicht op bijvoorbeeld oudere kerkleden die niet zelf meer kunnen melden dat ze verhuisd zijn naar een verpleeghuis. En juist deze leden stellen het blijvende contact met de kerk zeer op prijs. Verder is het mooi dat we met het CIO en de kerkgenootschappen die daarbij aangesloten zijn (waaronder de Rooms-Katholieke Kerk), nadrukkelijk hebben laten weten hoe belangrijk dit voor ons is en dat daar gehoor aan is gegeven. Dat we daarbij meer dan 17.000 burgers achter ons kregen in de internetconsultatie, was een enorme steun in de rug ’, aldus Woestenberg.

Bron: SRKK