Korte overweging: Jeroen

Hiëronymus

De kerk viert vandaag de heilige Jeroen, doopnaam Hiëronymus. We gaan dan terug in de tijd tot in de 4e eeuw. De heilige Augustinus was een tijdgenoot van Jeroen. De heilige Jeroen was een bijbelgeleerde. Augustinus en Jeroen waren beiden bezielde mensen, maar heel verschillend.

door Joost Jansen

Augustinus was een pastor, een zielzorger, Jeroen meer een hoeder van het geloof. Hij vertaalde de bijbel – Eerste Verbond en Nieuwe Testament – in het Latijn. Die vertaling heet de Vulgaat en is nog steeds van invloed op ons vertaalwerk. De keuzes die Jeroen maakt in de vertaling van Hebreeuwse en Griekse worden van de grondtekst van de Bijbel zijn nog steeds interessant. Jeroen zat daar in zijn grot te Bethlehem aan zijn studeertafel met een doodshoofd naast zijn pen. Zo wordt hij afgebeeld. Dit tafereel zegt veel. Zijn driftige natuur heeft hij benut om ‘tot het gaatje’ te gaan om tijdgenoten op het juiste (geloofs)spoor te houden. En steeds die Bijbel centraal, de Blijde Boodschap.

Vandaag in het evangelie heeft Jezus ook een ‘alles of niets’ oproep: volg Mij en draag de Blijde Boodschap uit. Die Blijde Boodschap is juist getekend door het volgen van Jezus. Daar zit de crux. Het volgen is getekend door Jezus en als Hij zegt dat de Menszoon (dat is Hijzelf) geen rustplaats heeft, dan is dat de uitdaging voor zijn volgelingen. Als Hij zegt dat de doden hun doden maar moeten begraven, dan spreekt hij als verrezen uit de doden. Als Hij zegt dat je niet achterom moet kijken, dan is hij als een ondernemer die bezield de toekomst tegemoet gaat. Boeiend om, net zoals Jeroen, met deze Bijbelse Boodschap als het ware te spelen. Ik denk dat je dan die Blijde Boodschap bij de mensen van vandaag brengt.