De Korte: Pauselijke aansporing voor een inclusieve kerk

(c) Marloes Bosch / bisdom Groningen-Leeuwarden

Bisschop Gerard de Korte prijs paus Franciscus met de apostolische exhortatie ‘Amoris Laetitia’, de Vreugde van de Liefde. “De paus wil geen muren bouwen maar bruggen. Ook mensen die relationeel falen, maken deel uit van de Kerk en moeten met hun leven verder kunnen.” zegt mgr. De Korte in een reactie. De Korte is apostolisch-administrator van het bisdom Groningen-Leeuwarden en de aanstaande bisschop van Den Bosch.

“Voor zover ik kan zien probeert de paus allereerst een pastorale leraar te zijn,” schrijft De Korte. “In de exhortatie wordt duidelijk dat paus Franciscus de leer rond huwelijk en gezin niet fundamenteel kan of wil veranderen. Over het huwelijk wordt bijbels gesproken als een verbond voor het leven. Maar tegelijkertijd weet de paus ook van een wereldwijde crisis in relaties. Een derde tot de helft van alle huwelijken eindigt uiteindelijk in een scheiding. Ook binnen de katholieke geloofsgemeenschap hebben miljoenen gelovigen hun trouwbelofte niet kunnen houden.

De Korte: “Tegen die achtergrond pleit paus Franciscus voor een barmhartige houding ten opzichte van allen die zwak zijn en imperfect. Falende mensen moet de Kerk niet afstoten maar zorgzaam nabij zijn. Niet afstoten maar luisteren, begeleiden en waar mogelijk opnieuw integreren is, als ik goed lees, wat de paus voorstaat. (…) De Kerk mag hen geen trap nageven, integendeel. De exhortatie biedt katholieke zielzorgers veel pastorale ruimte. De paus wil vanzelfsprekend de eenheid van de wereldkerk beschermen maar beseft dat binnen de ene Kerk pastoraat altijd contextueel bepaald is.

“In Amoris Laetitia houdt Franciscus een pleidooi voor een inclusieve Kerk. De paus wil geen muren bouwen maar bruggen. Ook mensen die relationeel falen, maken deel uit van de Kerk en moeten met hun leven verder kunnen,” besluit de bisschop.