Landelijke parochiedag over barmhartigheid

De jaarlijkse Parochiedag staat in het teken van ‘Barmhartigheid in het heilig jaar’. Op zaterdag 30 januari komen bekende Nederlandse religieuzen naar de KRO-NCRV-studio in Hilversum om te spreken over dit thema.

Wim Verschuren is frater van Tilburg en oprichter van de Beweging van Barmhartigheid. Hij zal spreken over de ontdekking van barmhartigheid in zijn eigen leven. Anima Christi is het Nederlandse gezicht van de Blauwe Zusters, een congregatie die de noden van de samenleving wil verlichten en optrekt met de armsten onder ons. Zij vertelt over compassie in haar eigen leven. Fer van der Reijken is franciscaan in een multiculturele wijk in Amsterdam en komt met een voorbeeld van franciscaans samenleven met moslims.

Plenaire sessies en workshop

Naast deze drie religieuze voortrekkers wordt het podium ook vrijgemaakt voor parochies die nieuwe initiatieven hebben genomen om de deur te openen naar de samenleving. Waarom hebben ze dat gedaan, wat heeft het hun opgeleverd en wie doet bij hen de deur open naar degene die buitengesloten worden? Laat u inspireren, door de plenaire presentaties in de ochtend, ze dienen als voorbeeld voor uw parochie. In de middag kunt u deelnemen aan workshops waar religieuzen en voortrekkers van parochies hun ervaringen op het gebied van de barmhartigheid delen.

De landelijke Parochiedag is bedoeld om katholieken uit het hele land te inspireren. In de ochtend zijn er plenaire presentaties die als voorbeeld kunnen dienen voor parochies. In de middag zijn er workshops door religieuzen en voortrekkers van parochies die hun ervaringen op het gebied van de barmhartigheid delen. De dag werd voorheen georganiseerd door de omroep RKK en is dit jaar overgenomen door KRO-NCRV.

(foto: Leo Fijen (links) en Fer van der Reijken ofm. Fotograaf: Hella van der Wijst/RKK)