Leve de mythe

Eind april verscheen in Tertio een interview met de jezuïet Roger Lenaers. Hij wil het christendom ‘ontmythologiseren’. De ideeën van Lenaers wortelen in de kerkvernieuwing van de jaren zestig waarbij veel franje van het geloof werd weggehaald. Lenaers wil het mes nog dieper zetten in het geloof en alles wat niet verstandelijk kan worden beredeneerd wegsnijden. Tot en met het geloof in God en het geloof in de goddelijkheid van Jezus Christus

Filosoof Herman De Dijn keert zich in een essay tegen deze manier om het geloof ‘bij de tijd’ te brengen.

Het probleem is dat Lenaers een tegenstelling ziet tussen geloof en wetenschap die er in feite niet is. “Gelovig zijn is niet een zaak van theoretische waarheid nastreven; het gaat in het christendom primair om een bepaalde manier van leven, van gerichtheid op Christus en van verbondenheid met God, met levenden en doden, door symbolen en rituelen.”

Dat ontmythologiseren leidt ertoe dat de kerk haar rijke schat aan verhalen, rituelen en praktijken zou moeten opgeven. Deze schat moet de kerk juist bewaren, aldus De Dijn. “De noties en inzichten die daarin aanwezig zijn, blijken veel nauwer verwant met het weten van de leefwereld dan met het weten van de wetenschap.”

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)

Foto: © RR