Limburgse bisschoppen herdenken in oorlog omgekomen priesters en religieuzen

Hemelsleutel

Bisschop Harrie Smeets en hulpbisschop Everard de Jong herdenken op vrijdag 28 februari de zestien Limburgse priesters en acht religieuzen die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen als gevolg van hun rol in het verzet. Dit gebeurt met een korte vesperviering in de Caroluskapel en aansluitend een requiemviering in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Het is die dag ook exact 75 jaar geleden dat de toren van de kathedraal werd opgeblazen. 

Sinds september vorig jaar wordt overal in Limburg stilgestaan bij het feit dat 75 jaar geleden een einde kwam aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Op zondag 1 maart is het precies 75 jaar geleden dat Roermond werd bevrijd. Enkele dagen later waren ook de laatste dorpen in Noord- en Midden-Limburg – en daarmee heel Limburg – eindelijk vrij.

Aan de vooravond van de festiviteiten rond de bevrijding van Roermond staan de Limburgse bisschoppen stil bij het grote aantal priesters en religieuzen uit het bisdom Roermond, dat een belangrijke rol in het verzet heeft gespeeld. Dat aantal is groter dan in de andere Nederlandse bisdommen, omdat het verzet in Limburg deels vanuit de kerk werd georganiseerd onder leiding van Leo Moonen, secretaris van toenmalig bisschop Guillaume Lemmens.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er in Limburg 78 priesters gearresteerd, van wie er velen naar concentratiekampen zijn gevoerd. In totaal lieten zestien priesters van het bisdom Roermond het leven en stierven er acht Limburgse paters en broeders als gevolg van het oorlogsgeweld. Naast de omgekomen priesters zijn er ook relatief veel vrouwelijke religieuzen (vooral katholiek geworden joden) en nauw met de Kerk verbonden leken, die tijdens de oorlog zijn vermoord. Onder hen onder anderen de inmiddels heilig verklaarde karmelietes Edith Stein en haar zus Rosa Stein, die enkele jaren in Echt woonden.

In de requiemdienst (mis voor de overledenen) op 28 februari worden de overleden priesters en religieuzen, maar ook alle andere slachtoffers van het oorlogsgeweld herdacht. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De viering begint om 19.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal aan de Markt in Roermond. Aanmelden voor deelname hieraan is niet nodig.