Lumen gentium wordt vijftig

Deze week is het vijftig jaar geleden dat de dogmatische constitutie ‘Lumen gentium’ werd afgekondigd. Dit document van het Tweede Vaticaans Concilie is het belangrijkste dat het concilie heeft voortgebracht, aldus Bart Benats in een interview met Tertio. Het blad wijdt een dossier aan dit document dat het zelfverstaan van de rooms-katholieke Kerk veranderde: tegenover een eenzijdige visie van de Kerk als hiërarchische organisatie werd het beeld van het Volk van God geplaatst. In het dossier ook een interview met de Duitse theologe Johanna Rahner. Vogens haar is Lumen gentium een ‘copernicaanse wending’ omdat het de Kerk verplichtte tot een dialoog met de wereld: ‘Een gevolg van de dialoog is ook dat de kerk niet langer de waarheid in pacht heeft. Ze weet niet alles en zoekt zelf vanuit de dialoog mee naar de waarheid’.

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)