Maand van de Bijbel: lectio divina 10 februari

Voet met pijl

In het kader van de Maand van de Bijbel verzorgt Joost Jansen o.praem. elke dag een kleine lectio divina. Vandaag: ‘Men smeekte Hem of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken.’ Marcus 6,56

Sommige mensen wil je gewoon aanraken. Dat wordt wat problematischer vandaag met alle MeToo-verhalen. Toch zijn er mensen die echt iets uitstralen en waarbij je graag in de buurt wilt zijn. Aanraakbaar. Zo dachten de tijdgenoten ook bij Jezus. Al was het maar de zoom van zijn kleed. Nu lijkt dit voor ons onschuldig. Het aanraken van de zoom van het kleed heeft echter een diepere betekenis. Het gaat – waarschijnlijk – om het aanraken van de kwasten van de joodse gebedsmantel. Wie deze vastpakt verbindt zich als het ware met de Tora, die Richtingwijzer van God waarvan Jezus met zijn leven (en met zijn dood op het kruis) getuigt. De zieken en gekwetsten die zich tot Jezus wenden, is het niet te doen om de snelle genezing, het engageert hen ook tot het volgen van de Tora, tot het dienen van God zoals dat geïnspireerd wordt door die Richtingwijzer van de Heer.

Benieuwd naar meer over de Bijbel? Kom dan vrijdag 14 februari naar de inspiratiemiddag waarmee de de Maand van de Bijbel in de Abdij van Berne wordt afgesloten.