Maand van de Bijbel: lectio divina 12 februari

Maaltijd

In het kader van de Maand van de Bijbel verzorgt Joost Jansen o.praem. elke dag een kleine lectio divina. Vandaag: ‘Luister allen naar Mij en wilt verstaan: niets kan de mens bezoedelen wat van buiten af in hem komt. Maar wat uit de mens komt dat bezoedelt de mens.’ Marcus 7,14-15

Mag ik dit wel eten en dat niet? De aandacht voor wat goed is als voedsel voor mijn lichaam is vandaag sterk ontwikkeld. In de abdij waar ik leef ontvangen we veel gasten. Het aantal diëten is de laatste jaren fors toegenomen. Er zijn vele allergieën bijgekomen. Gaat het daarom in dit stukje uit de boodschap van Jezus? Ik denk van niet. Het gaat er veeleer om hoe samen eten mij meer in contact brengt met de ander. De lange lijst van slechte uitingen die na deze zin komt, duidt daar op. In het evangelie gaat het altijd over het leggen van verbindingen, tussen mensen en met God. Eten kan hierbij helpen. Samen eten. Samen de maaltijd vieren wat zoveel meer is dan alleen maar voedsel naar binnen brengen. Het gaat God om een verbond van mensen.

Benieuwd naar meer over de Bijbel? Kom dan vrijdag 14 februari naar de inspiratiemiddag waarmee de de Maand van de Bijbel in de Abdij van Berne wordt afgesloten.