Maand van de Bijbel: lectio divina 2 februari

Religieus bij poort

In het kader van de Maand van de Bijbel verzorgt Joost Jansen o.praem. elke dag een kleine lectio divina. Vandaag: ‘elke eerstgeborene toeheiligen aan de Heer…’ Lucas 2,22

Jezus wordt opgedragen in de Tempel door zijn ouders, Maria en Jozef. Opgedragen, aangeboden: hier ben ik, Heer. Hier zijn wij met de vrucht van onze liefde. Wij plaatsen hem en ook ons onder uw bescherming. Wij willen het niet helemaal zonder U doen. Wij weten heus wel dat Gij ons gaven hebt geschonken en willen er goed mee omgaan. Maar ons leven leiden zonder U? Neen, zo zijn wij mensen niet bedoeld.

Het is een klein begin, bedoeld om een lang leven te plaatsen onder de zegen van God. De opdracht in het begin vraagt om geregeld bevestigd te worden. Het is niet voor niets dat in de rooms-katholieke kerk op het feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel een bijzondere aandacht wordt gevraagd voor alle religieuzen, zij die hun leven opdragen aan de Heer om voor Hem vruchtbaar te zijn.