Maand van de Bijbel: lectio divina 24 januari

Berg met wolken

In het kader van de Maand van de Bijbel verzorgt Joost Jansen o.praem. elke dag een kleine lectio divina. Vandaag: Jezus ging de berg op en riep tot zich die Hij zelf wilde. Marcus 3,13

Jezus heeft zijn huis verlaten en gaat zijn weg. Hij doet meer: Hij gaat de Berg op. Berg met een hoofdletter, meen ik. Want wie ‘berg’ hoort, herinnert zich de Berg waar Mozes op ging om de Tora te ontvangen.

Jezus gaat de Berg op en Hij roept mensen omdat Hij inziet dat Hij het niet alleen kan. Omdat Hij inziet dat zijn Blijde Boodschap gebaat is met mensen die garant staan voor zijn Werk. Het zijn er Twaalf die Hij roept en we mogen hierin lezen dat de richting al gegeven wordt: bouw een vernieuwd volk van God op. Zoals Israël Gods volk is, zo zal het ook in de toekomst moeten zijn: een volk van God dat de Blijde Boodschap uitdraagt. En ook concreet maakt.