Maand van de Bijbel: lectio divina 25 januari

Twee personen beklimmen heuvel

In het kader van de Maand van de Bijbel verzorgt Joost Jansen o.praem. elke dag een kleine lectio divina. Vandaag: Zwaar drukt mij uw dood, broeder Jonatan, gij waart mij zo lief; uw liefde verrukte mij meer dan de liefde van vrouwen. 2 Samuël 19,26

Saul en Jonatan hebben beiden hun leven gelaten op het slagveld. Jonatan, die David altijd de hand boven het hoofd heeft gehouden tegenover zijn vader Saul. Jonatan die David zo lief was.

Hoe vaak is dit vers niet gebruikt om de homoseksuele genegenheid bijbels te duiden? Is dit de enige uitleg? Ik meen van niet. Liefde, de onvoorwaardelijke betrokkenheid op elkaar uit zich ook naar anderen. Liefde die bedoeld is om een klimaat van liefde te verspreiden. Deze liefde kent een waaier van betekenissen. Bij David en Jonatan zien we dat hun betrokkenheid op elkaar zeer dynamisch ten goede van anderen is, ten dienste van het volk dat hen is toevertrouwd. Jonatan als de zoon van Koning Saul. David als de gezalfde van de Heer die klaar staat om het koningschap op zich te nemen als de tijd gekomen is. Het is vruchtbare liefde.