Maand van de Bijbel: lectio divina 26 januari

Beeld

In het kader van de Maand van de Bijbel verzorgt Joost Jansen o.praem. elke dag een kleine lectio divina. Vandaag: Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: ‘Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.’ Matteüs 4,17

De psychiater Dirk De Wachter trekt volle zalen met de spiegel die hij mensen voorhoudt. De psychiaters hebben het te druk omdat de mensen de hemel hebben afgeschaft en zich nu genoodzaakt voelen om de hemel hier beneden zelf te construeren. En dit project mislukt. Men raakt gefrustreerd, ziek soms ook.

Jezus begint zijn zending anders: bekeer je. Luister eerst naar deze oproep, laat deze binnen en keer je om. Keer de rug toe aan je eigen volmaaktheidsideaal en open je voor het perspectief dat het Rijk der hemelen dichtbij is. Ik voeg er aan toe (als het mag): en altijd dichtbij zal blijven zonder dat je het ooit hier beneden haalt. Dat hoeft ook niet, als je maar gericht blijft en daardoor je blijft inzetten opdat het Rijk van God groeit.