Maand van de Bijbel: lectio divina 27 januari

Bijbel en Rozenkrans

In het kader van de Maand van de Bijbel verzorgt Joost Jansen o.praem. elke dag een kleine lectio divina. Vandaag: In die dagen begaven alle stammen van Israël zich naar David in Hebron en zeiden: ‘Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed.’ 2 Samuël 5,1

‘Uw eigen vlees en bloed’: zo sterk is de band tussen het volk Israël en koning David. Later zal het anders zijn. Ook al veranderen relaties, ook al wordt de trouw op de proef gesteld: hoe belangrijk is het om aan een eerste geloofsbelijdenis vast te houden. De liefdesverklaring in de eerste fase van een relatie is zo belangrijk. Het is dit geloof in elkaar, deze belijdenis van: ‘wij zijn uw eigen vlees en bloed’, die ons op de been houdt.