Maand van de Bijbel: lectio divina 28 januari

Vrouw met baby

In het kader van de Maand van de Bijbel verzorgt Joost Jansen o.praem. elke dag een kleine lectio divina. Vandaag: Want mijn broeder en mij zuster en mijn moeder zijn zij die de wet van God volbrengen. Marcus 3,35

Familie, gezin: het is van grote invloed op ons bestaan. Van warme herinneringen tot getraumatiseerde ervaringen, het hele scala van mogelijkheden is voorhanden, zelfs in onze directe omgeving. Het is belangrijk om hierin goed te onderscheiden, met enige afstand soms, opdat we geholpen worden in ons bestaan. Jezus – een beetje onder druk gezet, zo lijkt het – onderscheidt en kiest: de familieband wordt niet bepaald door ‘het bloed’ maar door de gerichtheid op wat God ons te kennen geeft, op wat God van ons verlangt.

Ik merk op dat Hij – naast broeder, zuster, moeder – het niet heeft over ‘vader’. Er is altijd nog die Vader, zijn Vader, onze Vader, die ons trekt.