Maand van de Bijbel: lectio divina 3 februari

Bijbel met kleurpotloden

In het kader van de Maand van de Bijbel verzorgt Joost Jansen o.praem. elke dag een kleine lectio divina. Vandaag: ‘Onreine geest ga weg uit die man!’ Marcus 5,8

Wij zijn het niet meer gewend om tegenkrachten als ‘onreine geesten’ te verklaren, of, sterker nog, om het woord ‘duivel’ te gebruiken. In andere culturen gebeurt dit vaker, getuige het gemak waarmee paus Franciscus de duivel benoemt als antikracht, als ‘verdeler’, als ‘uiteen-drijver’. Toch heeft het benoemen van het kwaad sterke kaarten.

De moderne mens is deze directheid van Jezus (en van anderen) niet meer gewend. We durven het ook niet, bang om iemand te kwetsen of in een hokje op te sluiten. Het benoemen van het kwaad heeft echter ook een positieve kant: je weet tenminste waar je het over hebt. Je kunt dan met het kwaad omgaan.

Zou het soms een geestelijke therapie zijn?