Maand van de Bijbel: lectio divina 30 januari

Handen met kaars

In het kader van de Maand van de Bijbel verzorgt Joost Jansen o.praem. elke dag een kleine lectio divina. Vandaag: Aan wie heeft zal gegeven worden. Marcus 4,25

En wie niets heeft? Waar blijft de ‘optie voor de armen’? We worden toch van alle kanten – vanuit de Schrift, vanuit de paus, de pastoor, de dominee, de geëngageerde christen, enz. – gestimuleerd om te delen met hen die niets hebben? En dan zegt Jezus: ‘Aan wie heeft zal gegeven worden.’ Hij voegt er zelfs aan toe: ‘En aan wie niets heeft zal zelfs nog ontnomen worden…’

Wat is hier nu aan de hand? Het is bijna een ‘koan’, een raadselachtige uitspraak die ten doel heeft om een mens aan het denken te zetten. Hier: over ‘hebben’ en ‘zijn’, denk ik. Ik denk dat het hier gaat om de capaciteit van openheid en verlangen. Wie in zich deze gave van openheid en verlangen bewaart en laat groeien, aan deze kan gegeven worden.