Maand van de Bijbel: lectio divina 31 januari

Oogst

In het kader van de Maand van de Bijbel verzorgt Joost Jansen o.praem. elke dag een kleine lectio divina. Vandaag: Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait… Marcus 4,26

We leven in een tijd (en ook in een werelddeel) waarin de Grote Verhalen als het ware lijken te verdampen. Toch hebben we nood aan deze Verhalen, eenvoudigweg voor de sociale cohesie onder mensen. Mensen die bewogen zijn door het Bijbelse Verhaal van God met mensen, getuigen graag van wat het hen heeft gedaan en nog doet. Ze getuigen in de hoop dat het zaad van het Woord wordt opgenomen en dat het vrucht draagt. En als dit nu eens niet gebeurt?

Ik hoop dat het ieder gegeven wordt om zijn of haar vreugde te vinden in het zaaien van het Woord, zonder iets er van terug te zien. Wellicht moet je heel veel en lang zaaien. Het kan ook zijn dat onverwacht er een teken van vruchtbare wederkerigheid ontstaat.

Wees blij in dorre tijden en in tijden van overvloed!