Maand van de Bijbel: lectio divina 6 februari

reiziger met rugzak bij het water

In het kader van de Maand van de Bijbel verzorgt Joost Jansen o.praem. elke dag een kleine lectio divina. Vandaag: ‘Als ge ergens een huis binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist.’ Marcus 6,10

Gastvrijheid is een groot goed. In veel landen, zeker in de streken van de Bijbel, is gastvrijheid een ‘must’. Er wordt veel afgelezen aan de mate en de manier waarop je gastvrij bent. Van beide kanten wordt er fijngevoeligheid gevraagd: van de zijde van de gastheer/vrouw en van de kant van de gast. Gastvrijheid is een interactie.

Jezus maakt vaak gebruik van gastvrijheid op zijn reizen tijdens zijn ‘openbare leven’. Op vele manieren, en er gebeurt altijd wat, het is nooit gratuit. Aan tafel worden dan de gesprekken gehouden, ook twistgesprekken over de juiste levenswijze in samenspraak met de voorschriften van de Tora, de wet van Mozes. Ik vind het fijn dat Hij ook duidelijk maakt in het voorbeeld dat Hijzelf geeft en in zijn raadgevingen aan zijn vrienden dat er grenzen zijn aan de gastvrijheid. Je mag ook weggaan als het de Zaak niet meer dient…