Maand van de Bijbel: lectio divina 7 februari

Vrouw met sluier

In het kader van de Maand van de Bijbel verzorgt Joost Jansen o.praem. elke dag een kleine lectio divina. Vandaag: ‘Ik wil dat u mij op staande voet op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft.’ Marcus 6,25

Het spel van de verleiding; verleiding die tot de dood van een onschuldige leidt. Het is een vast gegeven in de dramatiek van hoe onze wereld in elkaar zit. Overal, in alle tijden, gebeurt dit. Nu is het slachtoffer Johannes de Doper. Machthebbers die zich laten verleiden door de erotische dans van een jong meisje. Het gaat altijd om het exploiteren van gevoelens met het oog op het vergroten van macht.

Hoe gaat ieder daarna de geschiedenis in? Herodes als een gewetenloze schurk, Johannes de Doper als de voorloper van de Messias die niet geschuwd heeft om trouw te blijven aan zijn overtuiging. Die trouw heeft hem – letterlijk – de ‘kop gekost’.

Johannes: bid voor ons…!