Maand van de Bijbel: lectio divina 8 februari

Tekst Salomo

In het kader van de Maand van de Bijbel verzorgt Joost Jansen o.praem. elke dag een kleine lectio divina. Vandaag: ‘Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest…’ 1 Koningen 3,9

Wat vraag je aan God? De mogelijkheden zijn oneindig. Het kind dat vraagt om mooi weer voor zijn verjaardag of om een specifiek cadeau. De volwassene die niet weet wat te vragen of die het bidden helemaal is verleerd. De oudere die zucht en kreunt en niet weet of haar gebed God bereikt, het blijft zo stil van Zijn kant uit…

Salomo weet wél te vragen en wat hij vraagt valt op. Machthebbers vragen vaak om meer, om meer macht. Salomo niet. Hij vraagt een opmerkzame geest, dat is het gereedschap dat hem ten dienste staat om mensen te leiden, om een volk nabij te zijn. Hij vraagt God om hulp in zijn verantwoordelijke taak. Hij is zich bewust van de last die hem op de schouders is gelegd. En daarom bidt hij, bidt hij om een opmerkzame geest. Want hij is dienaar.