Maand van de Bijbel: lectio divina 9 februari

Kaarsjes

In het kader van de Maand van de Bijbel verzorgt Joost Jansen o.praem. elke dag een kleine lectio divina. Vandaag: Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Matteüs 5,14

In een tijd van Instagram en Facebook ‘exposeren’ velen zich voor allen en iedereen. Kijk mij! Ik straal! Ik ben gelukkig met mijn… De kwetsbare kanten komen spaarzaam aan bod. Men is eerder gefocust op de glansrol die men op het openbare toneel speelt.

Zegt Jezus nu: straal maar, toon je ‘ik’ in alle veelkleurigheid? Wie is die ‘gij’ tot wie Hij zich richt? Deze zin maakt deel uit van de Bergrede, de openingstoespraak die Jezus afgeeft aan zijn vrienden en alle kringen rondom hen. Het ‘gij’ waar het in de Bergrede om gaat is zijn toekomstige gemeenschap, de kerk die in de loop der jaren (en met name na zijn Pasen). Samen moeten we dus stralen, samen zullen we lichtdragers zijn. Samen dus de succesvollen en de kwetsbaren.