Marc Desmet sj nieuwe regionale overste jezuïeten Nederland en Vlaanderen

Marc Desmet sj

Marc Desmet sj is door de algemene overste van de jezuïeten benoemd tot de nieuwe regionale overste van de jezuïeten van de Lage landen. Hij volgt Johan Verschueren sj op.

Marc Desmet werd in 1956 geboren in Roeselare (België). Voordat hij in 1985 intrad in de Sociëteit van Jezus, studeerde hij geneeskunde en werkte hij enkele jaren als arts. Hij studeerde filosofie in Parijs en theologie in Leuven. In 1992 werd hij priester gewijd.

Palliatieve zorg

Marc Desmet specialiseerde zich in de palliatieve zorg. In België is hij een autoriteit op dit onderwerp. Hij schreef meerdere boeken over medische ethiek en ignatiaanse spiritualiteit. Sinds 2013 is hij overste van de internationale jezuïetengemeenschap van Leuven.

De Nederlandse en de Vlaamse provincie van de Sociëteit van Jezus fuseerden in 2017 en werden de Regio van de Europese Lage Landen. Momenteel telt deze regio 125 leden en gasten en zijn er ook nog 25 teruggekeerde missionarissen.

Marc Desmet sj