Marcel Sarot nieuwe voorzitter Katholieke Vereniging voor Oecumene

Op voordracht van het bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene heeft de bisschoppenconferentie hoogleraar fundamentele theologie Marcel Sarot benoemd tot voorzitter. Hij volgt op 1 januari Henk van Doorn op, die spirituaal wordt van het Ariënsinstituut.

Prof. dr. Marcel Sarot (Kortenhoef, 1961) is sinds begin 2014 decaan van de Tilburg School of Catholic Theology van de Universiteit van Tilburg. Zijn voornaamste taak is om bij te dragen aan de bloei van onderwijs en onderzoek aan de TST door kwaliteitsverbetering, internationaliseren en het verbeteren van de faculteit in de kerkprovincie.

Sarot was van 1988 tot 2012 werkzaam aan de Universiteit Utrecht, onder andere als hoogleraar in de wijsbegeerte en geschiedenis van religiewetenschap en theologie. Daarnaast was hij onder meer directeur van de Netherlands School for Religion and Theology NOSTER. Daarnaast is hij als permanent diaken verbonden aan de parochie Sint Maarten op de Utrechtse Heuvelrug. Prof. Sarot trad in november 2013 toe tot het bestuur van de vereniging. Ook is hij betrokken bij het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit.

De Katholieke Vereniging voor Oecumene wil de oecumene in Nederland en in de Rooms-katholieke Kerk bevorderen. De vereniging vindt dat eensgezindheid en samenwerking tussen christenen en Kerken nodig is voor een geloofwaardige verkondiging en beleving van het Evangelie in onze samenleving. Ze zet zich daarom met vele middelen zoals ontmoetingen, gezamenlijk gebed, dialoog, studie en uitwisseling in voor de groei en de verdieping van deze eensgezindheid en samenwerking tussen christenen en Kerken uit het Westers en het Oosters christendom.

Bestuur en medewerkers zijn blij met de benoeming van de nieuwe voorzitter. Deze benoeming versterkt de relatie van de vereniging met de wereld van de academische theologie.