Maria Magdalena krijgt eigen feestdag

De status van Maria Magdalena wordt opgewaardeerd. In dit ‘heilig jaar van de barmhartigheid’ ontfermt de paus zich over de heilige met een nogal bezoedelde reputatie door haar op 22 juli een eigen feestdag te geven. Eerder werd zij die datum slechts herdacht. Vanwaar die opwaardering?
Bisschop Arthur Roche van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, verklaart namens paus Franciscus: ‘Het besluit past bij de huidige kerkelijke context, die van ons vraagt om dieper te reflecteren over de waardigheid van de vrouw, over nieuwe evangelisatie en over de grootheid van het mysterie van goddelijke barmhartigheid.’ Concreter: ‘Maria van Magdala was de eerste getuige die de Verrezene had gezien en de eerste boodschapper die aan de apostelen de verrijzenis van de Heer had verkondigd.’ In dat opzicht is ‘de heilige Maria Magdalena een voorbeeld voor ware en authentieke geloofsgetuigen die de blijde boodschap van Pasen willen verkondigen’.
Met ‘nieuwe evangelisatie’ wil de paus, zo stelt Roche, ‘mannen en vrouwen welkom zijn zonder onderscheid tussen ras, volk, taal en natie (…).’ In dit ‘heilig jaar van barmhartigheid’ wil de paus de relevantie van die vrouw onderstrepen, die in de woorden van Roche zo’n grote liefde aan Christus heeft getoond en zozeer door Christus lief is geheten.

Bron: Agensir.it