Verwachte topdrukte op Europese wegen vanwege Maria Tenhemelopneming

In tegenstelling tot verschillende landen in Europa, heeft Maria Tenhemelopneming voor veel Nederlanders weinig betekenis meer. In Europa gaat deze feestdag volgens de ANWB echter voor topdrukte zorgen op de Europese wegen.

Topdrukte volgens de ANWB

Jaarlijks op 15 augustus viert de katholieke kerk het feest van Maria Tenhemelopneming. In populaire vakantielanden zoals Frankrijk en Duitsland, is deze feestdag een wettelijk vrije dag. Door veel reizende vakantiegangers en het lange weekend vanwege de feestdag, kan deze combinatie zorgen voor een topdrukte op de Europese snelwegen. Ook zijn veel winkels op maandag en dinsdag in deze landen gesloten.

Maria Tenhemelopneming

In de rooms-katholieke kerk en in de oosters-orthodoxe kerken speelt Maria een belangrijke rol in het geloofsleven. Verschillende liturgische feesten en hoogfeesten worden ter ere van haar gevierd. Te denken valt Maria Hemelvaart (15 augustus) of Maria Lichtmis (2 februari).

Maria Tenhemelopneming is voor katholieken een verplichte dag om de Mis bij te wonen, echter sinds de jaren 60 is deze feestdag geen wettelijke vrije dag meer in Nederland. De feestdag kon vanaf 1967 ook de zondag na 15 augustus gevierd worden, dit is echter in 1991 weer teruggezet naar de oorspronkelijke datum.