Meldpunt seksueel misbruik sluit de deuren

Het Meldpunt seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk is gesloten. Slachtoffers die willen klagen over misbruik in de kerk moeten zich vanaf vandaag bij een parochie of bij slachtoffergroepen als KLOKK melden. Klagen over overleden religieuzen of over zaken die ondertussen zijn verjaard, is formeel niet meer mogelijk.

Het meldpunt werd in 2011 in het leven geroepen nadat er seksuele misstanden naar buiten kwamen. Sinds 2011 heeft het meldpunt ruim 3500 zaken behandeld. Er is meer dan 18 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd. De commissie-Deetman die onderzoek deed naar het seksueel misbruik in katholieke kringen becijferden dat er tussen de 10.000 en 20.000 slachtoffers zijn.

De kerk wilde in juli 2014 het meldpunt reeds stopzetten. Daar kwam protest tegen. De rechter bepaalde dat het meldpunt tot vandaag open moest blijven. Lopende zaken worden nog afgehandeld.

Nieuw meldpunt

Per 1 mei 2015 start echter een nieuw meldpunt: het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Het meldpunt is op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ingesteld.

Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl wordt informatie verstrekt wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan en hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld
Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag wordt beheerd door mw. mr. L. Sanders, meldpuntfunctionaris. Met een nieuw reglement wil de katholieke kerk aansluiten bij klachtregelingen die op allerlei terreinen binnen de Nederlandse samenleving gangbaar zijn.