Mexico en de Heilige Dood

Nog steeds is het overgrote deel van de Mexicanen katholiek, maar net als in Brazilië verliest de kerk in Mexico leden aan secularisatie en aan pinksterkerken. Maar hier speelt nog een ander fenomeen: de cultuur van de dood in de vorm van Santa Muerte, de Heilige Dood.

Het valt te verwachten dat paus Franciscus zich tijdens zijn bezoek aan Mexico, dat van 12 tot 17 februari plaatsvindt, zal uitspreken tegen de cultuur van de dood. Mensenlevens lijken niets waard in het land dat wordt geteisterd door armoede, corruptie en drugsgeweld. De paus zal Ciudad Juárez bezoeken aan de grens met de Verenigde Staten waarlangs talloze Mexicanen illegaal een beter leven proberen te bereiken. De stand stond bovendien bekend als de stad met de meeste moorden in Mexico.

In Mexico-stad zal hij zich waarschijnlijk uitspreken tegen de liberale abortuswet die het bestuur van de stad heeft afgekondigd. In Tertio wijst Mexico-kenner Andrew Chesnut nog op een ander fenomeen: de verering van Santa Muerte. Mexicanen hebben vanouds een bijzondere en luchtige houding ten opzichte van de dood. De verering van Santa Muerte sluit hierbij aan: in de dood zijn arm en rijk gelijk, wat grote betekenis heeft in een land met enorme verschillen tussen arm en rijk. De Kerk heeft deze verering altijd afgewezen.

Tegenpool van Santa Muerte is Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe. Paus Franciscus zal op 13 februari een mis opdragen in de basiliek die aan haar is toegewijd. “De volkswijsheid luidt dat een overweldigende meerderheid het katholicisme aanhangt, maar ronduit iedereen deze Maagd aanbidt”, aldus Chesnut.

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)

Foto: Maurice Marcellin